Mekanik

Süs ve Yüzme Havuzlarında havuzların mimari güzelligi yanında, filtreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri ve su altı aydınlatma lambaları, paslanmaz çelik merdivenler, su akıntı pompaları gibi aksesuarlar da bir o kadar önemlidir. Bu yüzden BayHavuz Proje ekibi ile Makine ve Elektrik Mühendislerinden olusan BayHavuz Teknik Proje Ekibi, süs ve yüzme havuzları tasarım evresinden baslayarak projenin uygulanıp bitimine kadar ortak ve koordineli çalısmaktadırlar.

Bayhavuz Teknik Proje Ekibi;

• Havuzun standart mekanik tesisatı olan doldurma ve bosaltma sistemlerinin projelendirilmesi.
• Havuzun, su filitreleme tesisatının hesaplanıp, seçilmesi ve yerlestirme planının hazırlanması.
• Su dezenfeksiyon, Ph kontrolü sistemlerinin seçilmesi ve projelendirilmesi.
• Tasma ızgarası detayı, merdiven, su altı lambası, tramplen, su akıntısı yapan pompa, kulvar gibi yüzme havuzu aksesuarlarının tesbit edilip, havuz planına yerlestirilmesi.
• Makine dairesinin büyüklügü, denge deposu, galerinin büyüklügünün belirlenmesi.
• Betonarme çanagında bırakılacak deliklerin, oyukların büyüklüklerini, koordinatlarını gösteren plan ve kesitlerin çizilmesi. Ve tüm bu islemlere ait plan, kesit, akıs semaları ve montaj detaylarının çizilmesi islemlerini büyük dikkat ve özenle hazırlamaktadır. Yüzme havuz unun büyüklügü, havuzun türü ve kullanım amacı gibi özellikler filtrasyon sisteminin seçimini etkileyen faktörlerdir. Havuzlarda elektrik kaçagına karsı çok etkin tedbirler alınmalıdır. Önemli noktalardan biri havuz içinde kalan elektriksel tesisatın 12 volt'luk bir gerilimin üstüne çıkmamasıdır. Çok iyi bir topraklama hattı çekilerek, tüm motor, tablo ve elektrikli cihazlar buna baglanmalıdır. Transformatörler müstakil sigortalarla emniyete alınır.

Havuzlarda Elektrik Tesisatı;

Havuzlarda elektrik kaçagına karsı çok etkin tedbirler alınmalıdır. Önemli noktalardan biri havuz içinde kalan elektriksel tesisatın 12 volt'luk bir gerilimin üstüne çıkmamasıdır. Çok iyi bir topraklama hattı çekilerek, tüm motor, tablo ve elektrikli cihazlar buna baglanmalıdır. Transformatörler müstakil sigortalarla emniyete alınır. Bayhavuz Teknik Proje Ekibi;