Yüzme Havuzları-Havuz Projelerimizden bazıları

Havuz alanında kendine has çözümleri ile rakiplerinden bir adım öne çıkan Bayhavuz her geçen gün uzman kadrosu ile yenilenmeye devam etmektedir.

Yüzme Havuzlarının Yapılarına Göre Sınıflandırılması

 • Açık Yüzme Havuzları
 • Kapalı Yüzme Havuzları
 • Üzeri Kapatılabilen Yüzme Havuzları
 • Kullanılan Çevreye Göre Havuz Türleri
 • Özel Ev-Villa Havuzları (UHE-2 Kapsamına girer)
 • Genel Kullanıma Açık Yüzme Havuzu Tipleri (TSE 11899 Kapsamına girer)
beylikduzu-bodrum-havuz-projesi-ridvan-bey

Yüzme Havuzlarının Kullanım Amacına Göre Sınıflandırılması

Kullanım Amacına Göre Yüzme Havuzları

 • Eğlence Havuzları
 • Yarışma Havuzları
 • Antreman Havuzları
 • Çırpınma Havuzları
 • Çocuk Havuzları
 • Soğuk Su (şok) Havuzları
 • Masaj Havuzları
 • Terapi Havuzları
 • Kaplıca Havuzları
 • Hareket Havuzları
 • Su oyunları Havuzları
 • Dalga Havuzları

Yüzme Havuzu Çanağının Konumuna Göre:

 • Toprak zeminin üzerinde (hafriyatsız) imal edilmiş yüzme havuzları.
 • Toprak içine hafredilerek yapılmış havuzlar.
 • Havuzun Taşma Sistemine Göre Yüzme Havuzları:
 • Taşmalı Sistem Yüzme Havuzları
 • Skimmerli Yüzme Havuzları
 • Kullanılan Suyun Cinsine Göre Yüzme Havuzları:
 • Tatlı Su Bulunduran Yüzme Havuzları
 • Deniz Suyu Bulunduran Yüzme Havuzları
 • Beslenme Sistemine Göre Yüzme Havuzları:
 • Tabandan (dipten) beslemeli Yüzme Havuzları
 • Duvardan (yandan) beslemeli Yüzme Havuzları

Dezenfeksiyon Sistemlerine Göre Yüzme Havuzları

 • Kimyasal Madde ile Arındırılan Yüzme Havuzları
 • Dozaj Pompalı Kimyasal Dozlama
 • Otomatik Kimyasal Dozlama
 • Klorinatör-Brominatör Cihazları ile Dezenfeksiyon
 • Elektrofizik Sistemi ile Dezenfeksiyon
 • Ultraviyole ile Dezenfeksiyon

Sportif Amaçlı Havuzları

Sportif Amaçlı Havuzlar-(Uluslararası kurallar gereği boyutlandırılır.)

 1. Antrenman Havuzları
 2. Çırpınma Havuzları
 3. Yarışma Havuzları
 4. a) Yarı Olimpik Yüzme Havuzları: Uygulamada altı kulvarlı antrenman havuzları 25×16 m olarak inşaa edilmektedir.
 5. b) Tam Olimpik Yüzme Havuzları: Sekiz kulvarlı bir yüzme havuzunun ideal ebadı: 50×25 m/minumum ebat ise 50×21 m olabilir.
 6. c) Su Topu Havuzları: Olimpik havuz bünyesinde olabilir. Olimpik havuzda su topu oynanacaksa, havuz suyu derinliği 2.20 cm olmalıdır. Sutopu sahasının ebadı 20×30 m’dir. özel su topu havuzu 33 m/33 cmx21m ebadındadır.
 7. d) Atlama ve Dalma Havuzları (Kule ve tramplen eşliğinde)
 8. e) Rafting ve Kano Yarışma Havuzları
Bayhavuz-British-School-01

Yüzme Havuzu Tipleri

TS 11899’a Göre Yüzme Havuzu Tipleri ve Derinlikleri

Atlama Havuzları

Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m. olmalıdır.

Derin Havuzlar (Yüzme bilenler için)

Bu tür havuzların derinliği 1.35 den fazla olmalıdır.

Derinliği Değişen Havuzlar

Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Dalga Havuzları

Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda depo ve diğer hacimlerdeki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

Sığ Havuzlar (Yüzme bilmeyenler için)

Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

Su Atraksiyonları Olan Havuzlar

Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler, akıntı kanalları, karşı akım tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları için zorunlu değildir.

Su Kaydırağı Havuzları

Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0 x 6.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır.

Çocuk Havuzları

Bu havuzların derinliği en çok 0.5 m. olmalı ve müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalıdırlar.

Ayak Yıkama Havuzları

Derinliği 0.10 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanmalıdır. Boşaltılır olmalıdır. Bir taşma kanalına ihtiyaç yoktur.

 

Küçük Havuzlar

Küçük havuzlar alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az kullanıcı yüküne göre tesis edilirler. Kullanıcı yüküne bağlı olarak su hazırlık tesisi kapasitesi artar. Su hazırlık tesisi kapasitesine bağlı olarak saatteki kullanıcı sayısı sınırlandırılabilir.

Sıcak Masaj Havuzları

Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesi ile köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonu olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37 oC’dir.

Sıcak Masaj Havuzu (Müstakil)

Müstakil masaj havuzları,kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekildedirler. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri açıkça belli olacak şekilde düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 su hacmi öngörülmelidir. Hacimleri en az 1.6 m3 ve su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır.

Sıcak Masaj Havuzları (Kombine Kullanım)

Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzunun içinde yapılmıştır ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler. Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Bu tür tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yüzme havuzunun hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler. Sıcak masaj havuzlu genel havuzun hacmi en az 4m3 olmak zorundadır.

Terapi Havuzları

Yüksek enfeksiyon tehdidi altındaki yüzücüler (hastahaneler, klinikler vb.) içindir. Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35oC olmalıdır. Havuzun tasarımı tedavinin şekline en uygun biçimde tasarlanmalı ve müdahaleye olanak vermelidir. Terapi havuzları ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

Hareket Havuzları

Hareket (Jimnastik) havuzlarında su derinliği en fazla 1.35m olmalıdır ve bu havuzlar ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

Soğuk Su Havuzları (Şok havuzları)

Derinlikleri 1.10 ile 1.35m arasında, su alanları 10 m2 ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3 ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilir. Bu durumda su sıcaklığı 15oC yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3 – 0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su deşarj edilmeli ve temiz su (Şebekeden) ile takviye edilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l. den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacmi 2 m3 den büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

Havuzların Su Derinliği, Kişi Başına Düşen Su Alanı, Anma Yükü ve Sirkülasyon Debisi